Харківська районна рада
Головна Конкурси Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

2018-09-05

Європейська програма

Міжнародного фонду “Відродження”

за фінансової підтримки Європейського Союзу     

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, досягнення цілей Східного партнерства та, у цьому зв’язку, здійснення реформ, які сприяють європейській інтеграції України, потребує активного та системного залучення громадянського суспільства. На сьогодні існує два інституційно визначених механізми скоординованої громадської участі.

Це – утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (далі – УНП ФГС СхП) та Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – УС ПГС), створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію. Ці дві Платформи мають як спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси,  зокрема, змістовні акценти на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також мають різних міжнародних інституційних партнерів.

У 2016 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП». Очікується, що завдяки реалізації цього проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і результативну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме реальний вплив на політику. Ми також очікуємо, що Платформи координуватимуть свої дії задля більшої ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах.

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів з рекомендаціями для державної політики (policy papers), проведення діалогів зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп.

Тематичні пріоритети конкурсу:

 • Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з акцентом на гармонізацію законодавства, відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами;
 • Реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» ініціативи Східного партнерства;
 • Виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової допомоги та бюджетної підтримки;
 • Участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні можливостей для внутрішнього реформування та залучення до спільних європейських політик;
 • Підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного діалогу між Україною і країнами ЄС та Східного партнерства, розвиток транскордонної співпраці, питання міграційної політики.

Вимоги до проектних пропозицій:

 • Обґрунтування у тексті проектної пропозиції, починаючи від завдань до очікуваних результатів, що тематична спрямованість проектної пропозиції відповідає пріоритетам Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ та/або їхніх робочих груп;
 • Зміст проектної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліката з тематикою проекту, його контекстом, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії щодо підходів до вирішення проблеми;
 • Діяльність у рамках проекту може передбачати здійснення аналізу наявних проблем державної політики та варіантів їх вирішення; надання експертизи та рекомендацій органам влади; налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін, аналіз та зведення їхніх позицій; дослідження обізнаності різних цільових аудиторій, вироблення інформаційних матеріалів та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності;
 • Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, розвиток міжрегіональної та міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів з країн ЄС та/або Східного партнерства.
 • Максимальний термін реалізації проекту – 9 місяців.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище);
 • Ефективність та реалістичність діяльності (очікувані практичні результати на виході та вплив проекту на цільові аудиторії; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності; чіткий та реалістичний план дій; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності; рівень залучення партнерів);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність відповідних фінансових процедур; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.

Останній термін подання проектних пропозицій – 5 вересня 2018  року, 14:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – 5 жовтня 2018  

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 800 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 300 000- 550 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  до 7 625 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.
 • Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.
 • Членство (участь) у принаймні одній з двох Платформ та/або їхніх робочих групах є обов’язковою умовою для участі у конкурсі. Списки організацій, які входять до Робочих груп УС ПГС, та організацій-учасниць УНП ФГС СхП розміщені на сайтах відповідних Платформ — http://eu-ua-csp.org.ua/work-groups та http://eap-csf.org.ua/organizatsiyi-uchasnitsi-natsionalnoyi-platformi
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:
  • необхідні для виконання проектної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проекту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:
  • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням онлайн платформ, сайтів;
  • перекладами законодавства ЄС,  перекладами існуючих публікацій/книг (можливий виключно переклад продуктів, вироблених у рамках проекту на мови ЄС);
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проектів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проектів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проектів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Основна діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в Україні (без поїздок за кордон). Разом з тим, у рамках проекту можливим є залучення іноземних експертів (фінансування їхньої поїздки в Україну).
 • Якщо проект вже співфінансується іншими коштами/конкурсом, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проектною пропозицією на даний конкурс;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. МФВ здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту «Громадська синергія».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
 • Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.

Контактні особи:

Ольга Квашук, менеджер Європейської програми, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua

Нормативні документи

Про заслуги