Наші
Побратими

гміна РаконєвіцеРеспубліка Польща Ширвінтський район

Республіка Литва

Поставський район

Республіка Білорусь

Волость Йихви

Республіка Естонія

Коргалжинський районний масліхат Акмолінська область

Республика Казахстан

petition

Доступ до публичної інформації

На виконання вимог Закону України “Про доcтуп до публічної інформації” та нової редакції Закону України “Про інформацію”, з метою подання запиту та отримання публічної інформації громадяни можуть звертатися до Харківської районної ради за адресою: м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52, з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45.
Запит та інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном).
 Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 61034, м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52 Харківська районна рада, на конверті вказати : «Публічна інформація».
 Запити також приймаються:
 — по телефону за номером: 777-20-52;
 — факсом за номером: 777-37-04;
 — електронною поштою: kharkivrada@ukr.net
Запит на інформацію має містити:
 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію, який можна отримати у виконавчому апараті Харківської районної ради, зразок якого розміщений на даному сайті (додається). Зазначена форма має стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
 У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію виконавчого апарату Харківської районної ради, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації маже продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 Інформація на запит надається безкоштовно.
 У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.