Доступ до публичної інформації

На виконання вимог Закону України “Про доcтуп до публічної інформації” та нової редакції Закону України “Про інформацію”, з метою подання запиту та отримання публічної інформації громадяни можуть звертатися до Харківської районної ради за адресою: м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52, з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45.
Запит та інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном).
 Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 61034, м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52 Харківська районна рада, на конверті вказати : «Публічна інформація».
 Запити також приймаються:
 — по телефону за номером: 777-20-52;
 — факсом за номером: 777-37-04;
 — електронною поштою: kharkivrada@ukr.net
Запит на інформацію має містити:
 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію, який можна отримати у виконавчому апараті Харківської районної ради, зразок якого розміщений на даному сайті (додається). Зазначена форма має стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
 У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію виконавчого апарату Харківської районної ради, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації маже продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 Інформація на запит надається безкоштовно.
 У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.